مسئولین زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) از برگزاری مراسم جشن سال نو ممانعت کردند

16
مسئولین زندان رجایی شهر کرج در زمان تحویل سال نو در دقایق اول جشن و پایکوبی جشن سال نو به زندانیان سالن ۳۱ بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج  که در آن با چیدن سفره هفت سین در انتظار تحویل سال بودند یورش برده و زندانیان را مجبور به ترک سالن کردند.
پاسیار احمدی مسئول بند در پاسخ به اعتراض زندانیان که چرا جشن سال نوشان را برهم زده و اجازه این میزان شادی را هم به آنها نداده اند گفته است اگر ادامه بدهید افسر جانشین (معاون رئیس زندان) و گارد زندان را می آورد.
لازم به ذکر است که برگزاری جشن سال نو از پایه ای ترین حقوق زندانیان در زندان است اما مسئولان بند آن را هم از زندانیان دریغ می کنند.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.