عدم رعایت حقوق پایه زندانیان سیاسی در زندان مرکزی زاهدان

14
سجاد بلوچ کودک محکوم به اعدام در زندان مرکزی زاهدان علیرغم بیماری حاد پزشکی و درد شدید در ناحیه کمر از رسیدگی پزشکی محروم است. همچنین راشد بلوچ زندانی سیاسی در این زندان به دلیل انتشار گزارشهای متعدد از وضعیت خود توسط ماموران زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
سجاد بلوچ روز ۲۵شهریور ۱۳۹۴، در سن ۱۷ سالگی توسط ماموران سپاه در پاکستان بازداشت و پس از دوسال و نیم همچنان در زندان زاهدان نگهداری می شد. وی به اتهام همکاری با گروه های مخالف نظام و اقدام علیه امنیت کشور در شعبه دوم دادگاه زاهدان به ریاست قاضی شاه محمدی به اعدام محکوم شد.
راشد بلوچ زندانی سیاسی در زندان مرکزی زاهدان،  دو ماه پیش توسط هنگ مرزی روستای پیشه در شهرستان سرباز به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت و به مدت دو ماه ممنوع الملاقات بوده است. پس از انتشار انتقال وی به زندان مرکزی زاهدان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از آن برگه هایی را در مقابل وی گذاشته و راشد را مجبور کرده اند که آنها را بدون اینکه بداند موضوعشان چیست امضا کند، سپس به بند یک زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند.
لازم به ذکر است که راشد بلوچ همراه با اسحاق اسکانی دو ماه پیش در هنگ مرزی روستای پیشه در شهرستان سرباز بازداشت و طی این مدت تحت بازجویی و شکنجه از جمله شکنجه معروف به تخت معجزه قرار گرفته اند.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.