ضرب و شتم سهیل عربی زندانی سیاسی در سلول انفرادی در شرایط اعتصاب خشک

25
سهیل عربی زندانی سیاسی، روز پنجشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۶،  در سلول انفرادی تیپ یک زندان تهران بزرگ علیرغم وضعیت جسمی وخیم به علت یازدهمین روز اعتصاب خشک، توسط ماموران گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در حالی در وضعیت وی وخیمی قرار داشت به بخش اورژانس شماره یک بیمارستان خمینی منتقل گردید.
روز شنبه ۲۶ اسفند فرنگیس مظلومی مادر وی برای دومین بار جهت ملاقات با سهیل عربی اقدام کرده و با اصرار خواستار دیدار فرزندش شد. وی پس از اطلاع از انتقال سهیل به بیمارستان سریعا به بیمارستان رفته، اما ماموران زندان بار دیگر از ملاقات مادر با فرزندش ممانعت به عمل آوردند و این مادر تنها از دور توانست سهیل را ملاقات کند.
لازم به ذکر است که سهیل عربی تا ظهر روز دوشنبه ۲۱ اسفند در تیپ ۲، بند ۳ زندان تهران بزرگ محبوس بوده اما عصر همان روز به تیپ یک این زندان منتقل شده است. صبح روز سه شنبه هنگامی که فرنگیس مظلومی مادر سهیل عربی جهت دیدار و ملاقات با سهیل مراجعه کرده بود، به وی اجازه ملاقات نداده و گفته اند که امروز ملاقات نیست چون تیپ زندان سهیل تغییر کرده است.
سهیل عربی زندانی سیاسی امروز در پنجاه و دومین روز اعتصاب غذا و ۱۲مین روز اعتصاب خشک با بدنی مضروب شده و وضعیت وخیم جسمی در بیمارستان خمینی بستری می باشد.
وی در اعتراض به ضرب و شتم و انتقال غیر قانونی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی اقدام به اعتصاب غذا کرده و خواسته وی آزادی یا انتقال گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به زندان اوین است.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.