گزارشی از برخورد غیر انسانی و اعمال مجازات های بیرحمانه مسئولین زندان مرکزی زاهدان نسبت به زندانیان بلوچ

45
طی روزهای اخیر حکم اعدام زندانی سیاسی اسماعیل شه بخش توسط دیوان عدالت اداری تایید شد. این زندانی سیاسی که ۳۰ سال سن دارد۲ سال پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و در داداگاه نمایشی اولیه نیز به حکم غیر انسانی اعدام محکوم شد.
همزمان زندانی سیاسی دیگری بنام عبدالحکیم چاکرزهی تقریبا ۲۸ ساله ۸ روز است که به بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است. ماموران  وزارت اطلاعات این زندانی سیاسی را قبل از انتقال به بند قرنطینه تحت شدیدترین شکنجه های غیر انسانی قرار داده اند منجمله در سرمای زمستان وی را لخت کرده و بر روی او آب سرد ریخته اند. این زندانی سیاسی ۱۹ ماه پیش دستگیر شده است.
 بند قرنطینه این زندان فاقد هر گونه امکانات اولیه انسانی است.
بدنبال افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی هموطن بلوچ زندانی سیاسی محمدجان عزیزی  ۲۱ ساله که در هنگام دستگیری مورد اصابت گلوله ماموران قرار گرفته و از ناحیه دست راست مجروح شده است بدون درمان به حال خود رها شده به طوریکه دست وی دچار عفونت شده است. این زندانی سیاسی در بند ۲ بند جوانان زندان مرکزی زاهدان بسر می برد.
 زندانی دیگری که بدلیل شکنجه های جسمی و وحشیانه در شرایط حاد جسمی در زندان زاهدان بسر می برد و از هر گونه درمان محروم است احمد حسین باویز ۱۹ ساله است که در هنگام دستگیری زیر ۱۸ سال سن داشته و به ۱۲ سال زندان محکوم شده است. وی ۳ سال است که در بند جوانان بند ۲ زندان مرکزی زاهدان با شرایط وخیم جسمی بسر می برد.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.