بازداشت بیش از ۱۵ شهروند اهوازی توسط اداره اطلاعات

81
روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، مامورین اداره اطلاعات اهواز چند خانواده از اهالی كوی زيتون كارمندی را به طور دسته جمعی بازداشت و به مكان نامعلومی منتقل كردند.
تعداد بازداشت شدگان بيش از ۱۵ نفر بوده که ۳ زن در میان آنها هستند.
ماموران اطلاعات اهواز پس از بازرسی منازل بازداشت شدگان و تخریب و بهم ریختگی وسایل منازل آنها، تعدادی موبايل و دو ماشين بازداشت شدگان را ضبط و با خود بردند.
از علت دستگیری و محل نگهداری بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.
نام و مشخصات سه تن از بازداشت شدگان از این قرار است:
مريم زبيدی ۵۱ ساله و دو فرزند وی بنام بنيامين آلبوغبيش ۲۸ ساله و محمد علی آلبوغبيش ۲۵ ساله
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.