یورش ماموران یکان ویژه به تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه اصفهان

0 58
ماموران یکان ویژه روز ۱۸ اسفند به تجمع کشاورزان شرق اصفهان ورزنه یورش برده و اقدام به شلیک گاز اشک آور و گلوله به سمت کشاورزان بی دفاع کردند. در جریان این درگیری بیش از ۷ تن از کشاورزان معترض زخمی شدند.
هزاران تن از کشاورزان شرق اصفهان از جمله کشاورزان ورزنه پس از ۲۵ روز اعتصاب روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶، در اعتراض به طفره رفتن رژیم ایران از دادن حقابه به آنها به سمت محل پمپاژ آب ورزنه به طرف یزد رفته و در آنجا تجمع کردند.
رژیم ایران جهت جلوگیری از پیشروی کشاورزان و نزدیک شدن آنها به تاسیسات آب، نیروهای یکان ویژه را به این محل اعزام کرده و کشاورزان بی دفاع را هدف پرتاب گاز اشک آور و شلیک گلوله قرار دادند.
در جریان این درگیری بین کشاورزان و نیروهای ویژه بیش از هفت تن از کشاورزان که اغلب جوان بودند مجروح و تعدادی نیز بازداشت شدند.
همچنین نیروهای یکان ویژه به خودروهای کشاورزان خسارت وارد کردند.
اعتراضات کشاورزان ورزنه از روز ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، شروع شده و از روز ۹ اسفند به صورت تظاهرات و تجمع در مقابل بخشداری و سازمان آب و راهپیمایی در حاشیه زاینده رود ادامه یافته است.
با خشک شدن زاینده رود زندگی کشاورزان این منطقه از ۱۷ سال پیش تحت الشعاع قرار گرفته و روز به روز نیز وضعیت آنها وخیم تر می شود.
رژیم ایران با ساختن تونل گلاب آب سرچشمه زاینده رود را به سمت باغ ها و کشاورزی خاص و همچنین مصارف صنعتی که تمام سرمایه گذاری های وابستگان دولت است هدایت کرده و با ندادن حقابه زاینده رود منجر به نابودی کامل کشاورزی در اصفهان شده است.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.