تاکید سهیل عربی زندانی سیاسی در سومین روز اعتصاب خشک بر ادامه اعتصاب غذا

0 22
سهیل عربی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ روز پنجشنبه ۱۷ اسفند طی پیامی ضمن ایستادگی بر روی خواسته اش تاکید کرد اگر تا شنبه به خواسته ام نرسم این بار زبانم را خواهم دوخت.
سهیل عربی زندانی سیاسی در امروز در چهل و سومین روز اعتصاب غذا و سومین روز اعتصاب خشک به سر می برد. وی در اعتراض به ضرب و شتم و انتقال غیر قانونی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی اقدام به اعتصاب غذا کرده است. خواسته وی آزادی یا انتقال گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به زندان اوین است.
پیام سهیل عربی زندانی سیاسی در سومین روز اعتصاب خشک:
پس از سه روز بستن  تمام دستانم با چسب برای این که حتی نتوانند وقتی خواب هستم به من سرم تزریق کنند، به دفتر ریاست زندان تهران بزرگ فرستاده شدم و در آنجا طی تماس تلفنی با جعفری دولت آبادی به من گفتند در صورت پایان دادن به اعتصاب، تا هفته دیگر به خواسته ام رسیدگی می شود، یعنی آزادی و یا انتقال خانم ایرایی به زندان اوین. من گفتم به وعده های شما ا عتمادی ندارم؛ گفتم تا زمانی که از آزادی یارانم مطمئن نشوم به اعتصاب پایان نمی دهم. موقتا تا شنبه چسب ها را از بدنم جدا می کنم، اما در صورتی که تا شنبه به خواسته ام نرسم این بار زبانم را خواهم دوخت.
زندانی سیاسی سهیل عربی
۱۷ اسفند ۹۶
زندان تهران بزرگ
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.