حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد

0 19
حکم اعدام یک زندانی به نام رحیم سلیمی روز دوشنبه ۱۴اسفند ۱۳۹۶، در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.
اتهام این زندانی اعدام شده قتل عنوان شده است.
رحیم سلیمی ۱۲ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
احمد کردستانی زندانی دیگر بود که همراه با رحیم سلیمی جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شده بود اما دردقایق آخر با اخذ رضایت از شکات پرونده به سلول خود بازگشت.
لازم به ذکر است که روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه به نام های رحیم سلیمی و احمد کرستانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.