دختر ۱۹ ساله یک کلیه و قسمتی از کبد خود را می فروشد

0 124
یک دختر ۱۹ساله از شدت فقر مجبور به فروش اعضای بدن خود شده است. مینا، دختر جوان اهل اصفهان از شدت فقر مجبور به فروش یک کلیه و بخشی از کبد خود شده است.
مینا مشغول گذراندن دوره پیش دانشگاهی است اما قادر به تامین مخارج تحصیل خود نمی باشد. وی مجبور شده برای تامین این مخارج از سلامتی خود هزینه کرده و دست به فروش اعضاء بدنش بزند.
آگهی فروش کلیه و کبد مینا مدتی است در فضای مجازی منتشر شده است و تاکنون حداقل ۴ نفر به شماره وی تماس گرفته‌اند. اما این مشتری ها که خواهان خرید کلیه وی هستند و ۴۰ میلیون (تومان؟) پیشنهاد کرده اند مقیم تهران می باشند در حالیکه وی مقیم اصفهان می باشد. برای کبد وی تاکنون مشتری پیدا نشده است.
این دختر ایرانی در حالی که تنها یک سال داشت پدرش را از دست داد. مادر او، چند سال پس از مرگ همسرش مجددا ازدواج کرد و مینا را به مادر بزرگ سپرد تا اکنون که وی ۱۹ ساله است.
در سالهای اخیر، فقر شدید مردم ایران باعث شده که بر در و دیوار خیابانها و در دنیای مجازی با شاهد آگهی های دردناک فروش کلیه و قرنیه چشم باشیم. طی سال اخیر اگهی فروش کبد نیز به این آگهی ها افزوده شده است.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.