شمار بازداشت شدگان درگیری دراویش گنابادی تهران به ۶۰۰ تن بالغ گردید

52
تا روز جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶، تعداد بازداشت شدگان درگیری دراویش گنابادی به ۶۰۰ نفر بالغ گردید.
نیمی از ۶۰۰ نفر بازداشت شدگان هفته گذشته که به زندان تهران بزرگ منتقل شده اند، شامل مردم عادی و تظاهرکنندگان هستند که غالب  جوان هستند و بسیاری از آنان زخمی شده و در وضعیت نامناسبی به سر می برند.
دستگاه قضایی با حضور جعفری دولت آبادی دادستان کل تهران،‌ طی به بازجویی دستگیرشدگان در راهروهای بند مشغول هستند.
تا روز چهارشنبه ۲اسفند ‍ ۱۳۹۶، شمار دراویش گنابادی منتقل شده به زندان تهران بزرگ بیش از ۴۰۰ تن رسیده بود.
درحال حاضر ۱۵۰ نفر از دستگیرشدگان  در سالن شماره ۲ و بقیه در سالنهای شماره ۱ و ۴ که مربوط به زندانیان شرور و عادی می باشد محبوس هستند.
هنگام انتقال زندانیان به زندان، طی روزهای ۲ و ۳ اسفند‌، ‌نیروهای امنیتی در بیرون زندان، کوچه درست کرده و قبل از ورود، بازداشت شدگان  را به شکل وحشیانه و توهین آمیزی مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
انگشت امیر نوری به علت شدت ضرب و شتم قطع گردیده و سر وی شکسته است. وی با همین وضعیت  همراه ۳۰ نفر دیگر از دراویش  دستگیر شده به اداره اطلاعات و از آنجا به دادسرای زندان اوین تحویل داده شده اند.
وضعیت دراویش زندانی،  پوریا نوری به دلیل شدت صدمات واردشده از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نیست، وی هم اکنون در بیمارستان خمینی تحت کنترل نیروهای امنیتی بستری شده‌ است.
رضا انتصاری یکی دیگر از دراویش جوان بازداشتی با اینکه گفته میشود شرایط جسمی وخیمی داشته و مدتی در اغما بوده به تازگی از بیمارستان سجاد به زندان اوین منتقل شده است. به گفته‌ی شاهدان این درویش گنابادی نیاز فوری به مراقبت پزشکی دارد.
بهنود رستمی نیز به علت شرایط بحرانی جسمی هنوز در بیمارستان سجاد تحت کنترل نیروهای امنیتی بستری است.
بیش از ۷۰ زن دراویش نیز جزو بازداشت شدگان بودند که از میان بازداشت‌شدگان زن وضعیت  لیلی نائب زاده  نگران کننده گزارش شده است چرا که وی در حالی که باردار بوده بازداشت شده و از وضعیت کنونی وی اطلاعی در دست نیست.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.