کشته شدن طالب بساطی پس از هشت روز بازداشت در زندان ایلام

185
ادارە اطلاعات ایلام روز یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ ، پس از هشت روز بازداشت طالب بساطی، به خانوادە وی اعلام کردە اند که فرزندشان در زندان جان خود را از دست داده و جهت تحویل گیری جنازه وی مراجعه کنند.
طالب بساطی پرستار و متاهل ، در جریان اعتراضات اوایل سال ٢٠١٨ پس از آنکە منزلش تفتیش و دو عدد پرچم کردستان در منزلش کشف شد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردید و سپس خبر مرگش را اعلام کردند.
به گفته خانوادە بساطی، ادارە اطلاعات آنها را تهدید کردە در صورت رسانەای شدن خبر جانباختن فرزندشان اجازە برگزاری مراسم تدفین و فاتحەخوانی بە آنها دادە نخواهد شد.
بنا به اظهارات خانواده وی، نیروهای اطلاعات گفته اند که طالب به اتهام فیلم برداری از تجمعات اعتراضی و ارتباط با رسانەهای وابستە بە احزاب کردستانی بازداشت شدە است.
طالب بساطی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه ایلام روز یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶،  توسط نیروهای امنیتی به اتهام ارتباط با گروه های مخالف کردی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
لازم به ذکر است که طالب بساطی پنجمین شهروند کرد است که در زندان های ایران طی ماه های اخیر به طرز مشکوکی جان خود را از دست داده اند.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.