آتنا دائمی و گلرخ ایرایی زندانیان سیاسی ممنوع تماس شدند

65
از روز چهارشنبه ۲ اسفند آتنا دائمی و گلرخ ایرایی زندانیان سیاسی تبعید شده در زندان قرچک ورامین به بهانه ورود زندانیان جدید تحت عنوان دراویش از تماس تلفنی محروم شده اند.
آتنا دائمی پس از ۱۴روز اعتصاب غذا و ۶ روز اعتصاب خشک روز ۲۷بهمن به اعتصاب خود پایان داد و  گلرخ ایرایی اعتصاب خشک خود را به اعتصاب تر تبدیل کرد.
این زندانی سیاسی در نوزدهمین روز اعتصاب غذا خود از در وضعیت جسمی نامناسب به سر می برد.
پزشک بهداری زندان از روز ۱ اسفند به بند نیامده و وضعیت جسمی گلرخ براثر اعتصاب غذا رو به وخامت گراییده است.
این دو زندانی سیاسی در بند سه قرنطینه زندان قرچک ورامین توسط سه زندانی عادی مدام کنترل می شوند.
آتنا دائمی و گلرخ ایرایی زندانیان سیاسی، روز ۴ بهمن‌۱۳۹۶، با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید شده بودند، این دو زندانی سیاسی با انتشار نامه ای اعلام کردند که از روز ۱۴بهمن به مدت یک هفته اعتصاب غذا تر می کنند و پس از آن در صورت عدم توجه مسئولین زندان اعتصاب خود را از ۲۱ بهمن به اعتصاب غذا خشک تبدیل می کنند.
زندان شهر ری یا قرچک که ویژه زندانیان زن با جرائم عمومی است در بیابان‌های شرق تهران قرار گرفته است. در این زندان بیش از هزار زن در هفت سوله در شرایط پرازدحام و غیر بهداشتی، بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذای مناسب، دارو و هوای تازه نگهداری می‌شوند. بیماری‌های عفونی و مصرف مواد مخدر و خشونت چه بین زندانیان و چه از سوی زندانبان علیه زندانیان در این زندان شیوع گسترده‌ای دارد.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.