بازداشت یک دانشجوی کرد ایلامی توسط نیروهای امنیتی

60
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، یک دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه ایلام توسط نیروهای امنیتی به اتهام ارتباط با گروه های مخالف کردی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
هویت این دانشجو طالب بساطی وند فرزند حمدالله اهل روستای باولگ ملک شاهی ایلام عنوان شده است.
نیروهای امنیتی بدون ارائه برگه و مجوز قانونی اقدام به محاصره و تفتیش منزل پدری این دانشجو کرده و نهایتا وی را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.