بازداشت سه تن از شهروندان کرد در شهرهای مهران، سنندج و بوکان

30
طی روزهای ۲۵ و ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، سه تن از شهروندان کرد به نام های بهمن خوشادول در شهرستان مهران، آرش احمدی در شهرستان سنندج و کمال زیرکی در شهرستان بوکان توسط ماموران امنیتی به اتهام ارتباط با گروه های مخالف کردی بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بهمن خوشادول، فرزند علی از اهالی شهرستان مهران در استان ایلام روز ۲۸بهمن ۱۳۹۶، بدون ارائه برگه احضاریه قضایی به اتهام ارتباط با گروه های مخالف کردی توسط ماموران امنیتی در این شهر بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.
آرش احمدی ۱۹ساله، فرزند ناصر به اتهام ارتباط با گروه های مخالف کردی در روستای تنگیسر واقع در سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات این شهرستان منتقل شد.
همزمان در شهرستان بوکان نیز کمال زیرکی به اتهام ارتباط با گروه های مخالف کردی بازداشت و مکان نامعلومی منتقل شد.
هر سه شهروند کرد بازداشت شده تاکنون از حق تماس با خانواده و حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.