از کار افتادن کلیه راست چنگیز قدم خیری زندانی سیاسی کرد در زندان

25
چنگیز قدم خیری زندانی سیاسی کرد، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان کلیه سمت راست خود را از دست داد.
این زندانی سیاسی در زمان بازداشت از ناحیه کلیه سمت راست زخمی شده بود، اما به دلیل عدم رسیدگی با گذشت ۵ سال از بازداشت چنگیز قدم خیری، ترکش از بدن وی خارج نشده و کلیه سمت راست او کامل از کار افتاده است و در حال حاضر وضعیت جسمی نامناسبی را تحمل میکند.
چنگیز قدم خیری در تمام مدت ۵ سال حبس خود در زندان مسجد سلیمان به دستور ماموران وزارت اطلاعات از تمامی امکانات پزشکی محروم بوده است.
این زندانی علیرغم وضعیت جسمی نامناسب، در بند یک زندان مسجد سلیمان که در زیر زمین این ساختمان واقع است نگهداری می شود.
چنگیز قدم خیری زندانی سیاسی کرد متولد ۱۳۶۷، در سال ۱۳۹۰بازداشت، در دادگاه سنندج که به ریاست قاضی بابایی برگزار شد به اتهام عضویت ۶ماهه در یکی از گروه های مخالف کردی به ۴۰ سال حبس محکوم شد. وی به مدت ۲ سال در زندان مرکزی سنندج محبوس بوده و سپس به زندان مسجد سلیمان در اهواز تبعید شد. وی کماکان در این زندان محبوس است.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.