شمار زندانی منتقل شده به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم به ۱۵تن بالغ گردید

31
روز دوشنبه۲۳بهمن۱۳۹۶، بیش از ۱۵ زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر (گوهر دشت) جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.
هویت ۸تن از آنان : مسعود تقی پور از بند ۶، محمد صالح دولت آبادی از بند ۱۰، مرتضی شفیق از بند ۱۰، سعید رنجبر از بند ۱۰، امید رستمی از بند ۵، فاضل میرزایی از بند ۶، مهدی احمدی از بند ٢ و فرنام فرینام عنوان شده است.
امید رستمی به اتهام قتلی که در کودکی (پیش از ۱۸ سالگی) مرتکب شده، به اعدام محکوم شده است.
لازم به یادآوری است، طی ماه ژانویه دستکم سه کودک-مجرم در زندان‌های رجایی شهر کرج، نوشهر و بوشهر اعدام شدند.
همچنین محمد صالح آبادی، در حالی که هیچ موردی دال بر وقوع قتل در پرونده وجود ندارد اما به اعدام محکوم شده است.
به طور مثال میتوان به سه مورد آن اشاره کرد:
۱- جنازه مقتول تاکنون پیدا نشده است.
۲- بعد از چند سال صدور حکم اعدام مقتول در محله ومنزل خود دیده شده است. بسیاری از اهالی محله این موضوع را به قاضی پرونده اعلام کرده اند اما آن را تحت عنوان اینکه این موضوع در زمان بازپرسی اعلام نشده است آن را رد کرده است.
۳- محمد صالحی برای نجات جان مادر و خواهرش که به گروگان بازداشت شده بودند بالاجبار و تحت فشار اتهام قتل را پذیرفته است.
این زندانی علیرغم اینکه قتلی واقع نشده است به اعدام محکوم شده و روز ۲۳بهمن نیز جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.