بیژن قلوزی از کارگران کامیاران به علت سوختگی ۸۰ درصدی جان سپرد

40
بیژن قلوزی از کارگران کارخانه آسفالت کامیاران روز ۲۱بهمن۱۳۹۶، در بیمارستان به علت سوختگی ۸۰ درصدی جان سپرد.
بیژن قلوزی ۴۵ ساله، با بیش از ۲۳سال سابقه کار، ۱۱ ماه حقوق معوقه، مستاجر و دارای ۵فرزند در روز ۱۹بهمن ۱۳۹۶، برای تهیه مخارج ازدواج دخترش به تنگنای مالی دچار می شود و به همین دلیل برای گرفتن حقوق های معوقه اش که ۱۱ماه توسط کارفرما به تاخیر افتاده بود به دفتر ایشان میرود اما ساعتی بعد پیکر سوخته بیژن از دفتر کارفرما به بیمارستان توحید سنندج منتقل می شود.
اینکه در دفتر کارفرما چه گذشت، کسی نمی داند و هنوز این مسئله روشن نشده است.
بیژن با دست خالی و با درخواست دریافت دستمزدهای معوقه اش وارد دفتر کارفرما شده است. در حالی که کارفرما خودسوزی را برعهده بیژن انداخته است، به گفته کارگران این کارخانه «کارفرما گالون بنزینی را که در دفترش بوده است را با پا به سمت بیژن هول داده و باعث آتش گرفتن وی شده است».
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.