دستکم ۶ زندانی را به صورت جمعی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند

41
روز چهارشنبه۲۵بهمن۱۳۹۶، ۶ نفر از زندانیان محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج به صورت جمعی اعدام شدند.
این ۶ زندانی از جمله ۱۵ زندانیانی بودند که دوشنبه۲۳بهمن۱۳۹۶، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
هویت۲تن از زندانیان اعدام شده عبارتنداز فرنام فرینام ، مرتضی شفیق عنوان شده است. از هویت شش تن دیگر اطلاعی در دست نمی باشد.
اتهام تمام این زندانیان اعدام شده قتل عنوان شده است.
در میان افرادی که جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند امید رستمی جوانی که در زمان ارتکاب جرم زیر۱۸ سال بوده است. اما کماکان از اجرای حکم اعدام وی تاکنون اطلاعی در دست نمی باشد.
محمد صالح دولت آبادی، مهدی احمدی و سعید رنجبر زندانیانی هستند که اجرای حکم آنان در لحظات آخر در حالی که طناب دار برگردنشان بود با اخذ رضایت از اولیا دم متوقف شد.
لازم به ذکر است که آنان پس از مشاهده اعدام هم بندیان خود به بند بازگشتند. وضعیت روحی آنان پس از بازگشت به بند بسیار نامناسب است، به نحوی که تاکنون قادر به تکلم نیستند.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.