بازداشت و ضرب و شتم مادران زندانیان سیاسی آتنا دائمی و سهیل عربی به مدت چهار ساعت

36
روز سه‌شنبه۲۴بهمن۱۳۹۶،معصومه نعمتی و هانیه دائمی، مادر و خواهر آتنا دائمی همراه با فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی جهت پیگیری وضعیت فرزندان خود به زندان اوین مراجعه کرده که توسط ماموران امنیتی بازداشت و مورد ضرب و شتم با شوکر قرار می گیرند.
لازم به ذکر است که مادر آتنا دائمی معصومه نعمتی بسیار بیمار است اما ماموران امنیتی هیچ توجهی به وضعیت جسمی او نداشته و با شوکر او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
لازم به ذکر است که آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در دوازدهمین روز اعتصاب غذا و چهارمین روز اعتصاب خشک در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برند به نحوی که شب گذشته گلرخ ایرایی به علت اعتصاب خشک دچار حمله قلبی و بیهوشی شده و آتنا دائمی نیز خون آبه و کف بالا می آورد. آنان حتی دیگر قادر به تکلم و بلند شدن از روز تخت نیستند.
سهیل عربی نیز که در اعتراض به انتقال و ضرب و شتم آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از روز ۴بهمن ۱۳۹۶، اقدام به اعتصاب غذا کرده است بیستمین روز اعتصاب غذا خود را پشت سر میگذارد. وی به دلیل اعتصاب مجدد وضعیت جسمی نامناسبی دارد.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.