بازداشت فعالین کارگری و شهروندان کرد در کرمانشاه و مریوان

29
روز پنجشنبه ۱۹بهمن۱۳۹۶، مظفر لطفی ۴۰ساله، اهل مریوان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
اتهام وی براندازی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اما از وضعیت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.
همچنین نیروهای امنیتی دو فعال کارگری به نام های امین سیبر و قدرت الله جلال وند را به اتهام برگزاری تجمعات کارگری و تحریک کارگران شهرداری برای اعتصاب روز پنجشنبه ۱۹بهمن در کرمانشاه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.