انتقال سه زندانی محکوم به اعدام به انفرادی زندان گوهردشت (رجایی شهر)

61
سه زندانی محکوم به اعدام در بند ۱۰ زندان گوهردشت (رجایی شهر) روز دوشنبه۲۳بهمن۱۳۹۶، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی این زندان منتقل شدند.
هویت این زندانیان محمد صالح دولت آبادی، مرتضی شفیق و سعید رنجبر عنوان شده است.
اتهام هر سه نفر قتل عنوان شده است.
لازم به ذکر است که مرتضی شفیق به مدت ۶سال، در بدترین شرایط زندان محبوس بوده است.
محمد صالح آبادی، در حالی که هیچ موردی دال بر وقوع قتل در پرونده وی وجود ندارد به اعدام محکوم شده است.
به طور مثال میتوان به سه مورد آن اشاره کرد:
۱- جنازه مقتول تاکنون پیدا نشده است.
۲- بعد از چند سال مقتول در محله و منزل خود دیده شده است. بسیاری از اهالی محله این موضوع را به قاضی پرونده اعلام کرده اند اما  قاضی تحت عنوان اینکه این موضوع در زمان بازپرسی اعلام نشده است آن را رد کرده است.
۳- محمد صالحی برای نجات جان مادر و خواهرش که به گروگان بازداشت شده بودند بالاجبار و تحت فشار اتهام قتل را پذیرفته است.
این زندانی علیرغم همه این موارد به اعدام محکوم شده و روز ۲۳بهمن نیز جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.