0 22
سید شهاب الدین ابطحی زاده ۲۰ ساله اهل اراک، روز ۴ ژانویه بازداشت و ده روز بعد در تاریخ ۱۴ژانویه در حالی که آثار ضربات باتون بر بدنش مشهود بود مقابل منزل پدری اش رها کردند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.