0 17
سارو قهرمانی از سنندج روز 3 ژانویه ناپدید شد. سپس به‌دنبال پیگیریهای خانواده‌اش عوامل اطلاعاتی نظام در سنندج، جمعه شب ۱۲ژانویه خبر مرگ سارو را به خانواده‌اش دادند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.