0 15
علی پولادی جوان ۲۶ساله اهل چالوس، شامگاه ۱۲ژانویه به بازداشگاه اداره آگاهی منتقل شد و روز شنبه ۱۳ ژانویه به خانواده وی اطلاع دادند كه برای تحویل گرفتن پیکرش مراجعه کنند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.