گزارشی از وضعیت زندانی اهل سنت حمزه درویش در زندان گوهر دشت کرج (رجایی شهر)

48
حمزه درویش زندانی اهل سنت، از روز ۴بهمن۱۳۹۶، در اعتراض به روند قضایی پرونده اش اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
 روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماموران زندان ضمن ضرب و شتم این زندانی وی را از سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهر دشت(رجایی شهر) به قرنطینه این زندان منتقل کردند.
همان روز این زندانی را به دفتر رئیس زندان منتقل کرده و رئیس زندان ضیایی و سه نفر دیگر از ماموران زندان از جمله صحرایی افسر امنیت شیفت و ذولفعلی و اسماعیلی وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند . این ضرب و شتم در حالی صورت گرفت که حمزه درویش در هشتمین روز اعتصاب غذا خود بسر می برد و این زندانی از بیماری روحی و روانی جدی رنج می بردـ
ضیایی رئیس زندان، حین ضرب و شتم از وی میخواهد که اعتصاب غذایش را بشکند.
روز یکشنبه ۱۵بهمن، ضیایی رئیس زندان، ضمن انتقال از قرنطینه به بند، حمزه درویش را تهدید کرد که «در صورت پایان نبخشیدن به اعتصاب غذا وی را به مدت یک ماه با دستبند و پابند به تیمارستان منتقل خواهد کرد و در تیمارستان هم به تخت بسته می شود».
حمزه درویش به هم بندیان خود گفته است من از روز چهارم بهمن اعتصاب غذایم را آغاز کرده ام و آن را نشکسته ام و از روز یکشنبه ۱۵بهمن نیز بارها برای مسئولین زندان نوشته ام که من تا تعیین تکلیف پرونده ام اعتصاب غذایم را ادامه خواهم داد و آن را نخواهم شکست.
حمزه درویش زندانی اهل سنت ۲۳ ساله ، به بیماری  اعصاب و روان مبتلا می باشد.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.