آماده سازی یک سالن در بند۱۰ زندان گوهردشت کرج برای بازداشت شدگان تظاهرات سراسری

33
سیستم قضاییه و سازمان زندانها، پس از گذشت تقریبا یک ماه از تظاهرات سراسری دی ماه، اقدام به آماده سازی و راه اندازی یک سالن در بند ۱۰ زندان گوهردشت کرج کرده است.
این سالن به سالن ۳۶ معروف است و تعداد زیادی از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی و بهمن ماه به این سالن منتقل شده اند.
لازم به ذکر است که حکومت ایران در سال ۶۷، در آمفی تئاتر بند ۱۰ این زندان طناب های دار را برقرار کرده و بسیار را در همان جا به دار آویختند.
ساختمان بند ۱۰ جزو بندهای جدید است که حکومت ایران جهت گسترش زندان گوهردشت کرج آن را ساخته است و سایر ساختمان های آن قدیمی است.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.