نگهداری بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه همراه با چند زندانی اهل سنت در زندان گوهردشت (رجایی شهر)

25
چند تن از زندانیان اهل سنت به همراه دو تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه در ساختمان انفرادی زندان گوهر دشت (رجایی شهر) محبوس هستند.
زندانیان اهل سنت به نام های احمد محمدی، نور الدین سوات، ناصر دهقانی و عبدالجبار نورزهی(‌تبعه افغانستان) اواخر دی ماه ۱۳۹۶، از زندان بوشهر به زندان رجایی شهر منتقل شده اند
اسماعیل و حسن رشیدی از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه نیز از زندان عسلویه به این زندان منتقل شده اند.
این هفته زندانی در ساختمان انفرادی زندان گوهردشت کرج نگهداری می شوند.
ساختمان انفرادی زندان گوهر دشت کرج فاقد امکانات گرمایشی و آب گرم بوده و ارتباطات تلفنی می باشد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.