شاهین ذوقی‌تبار به بند ۲- الف سپاه در زندان اوین منتقل شد

50
زندانی سیاسی شاهين ذوقی‌تبار از سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت، به بند ۲- الف سپاه در زندان اوین منتقل شده است.
وی علیرغم داشتن حکم تاکنون بارها با پرونده سازی و بازجویی روبرو بوده و از زندان گوهردشت به بند ۲- الف منتقل گردیده است. این بازجویی ها با ضرب و شتم وی همراه بوده است.
شاهین ذوقی‌تبار به اتهام هواداری از سازمان‌ مجاهدین خلق ایران بازداشت و از تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۲ تا خردادماه ۹۳ را دربند ۲ الف سپاه تحت شکنجه قرار گرفت؛ سپس وی را به زندان اوین و ازآنجا به زندان گوهردشت کرج منتقل کردند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.