عدم اعزام زندانی سیاسی علی معزی به بیمارستان به دلیل نپذیرفتن دستبند و پایبند

44
از انتقال زندانی سیاسی علی معزی که از سرطان پروستات و مشکلات جدی کلیه رنج می برد به بیمارستان روز شنبه ۱۴بهمن۱۳۹۶، ممانعت به عمل آمد.
ماموران زندان می خواستند در یک اقدام تحقیر آمیز وی را با بستن دستبند و پایبند به بیمارستان منتقل کنند که با مقاومت و عدم پذیرش این زندانی رو به رو شدند که نهایتا مسئولان زندان از انتقال وی به بیمارستان به همین بهانه ممانعت به عمل آوردند.

لازم به ذکر است علی معزی زندانی سیاسی ۶۴ ساله، هم اکنون بیش از ۷ماه است از زمان آزادی‌اش گذشته است اما با پرونده سازی و توطئه علیه وی، با وجود بیماریهای متعددش در زندان مرکزی تهران بزرگ محبوس می باشد.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.