محرومیت زندانیان سیاسی سالن ۱۰ زندان گوهردشت کرج از داشتن وسایل گرمایشی

31
زندانیان سیاسی سالن ۱۰ زندان گوهردشت بیش از سه هفته است که در اعتراض به شرایط سالن از تحویل گرفتن جیره غذایی خود خودداری میکنند. با شروع فصل سرما مسئولین زندان نه تنها به خواسته های زندانیان توجه نکرده بلکه با عدم تحویل دهی و فروش وسایل گرمایشی به زندانیان سیاسی آنها را تحت فشار قرار داده اند.
مسئولین زندان گوهردشت جهت اعمال فشار روی زندانیان سیاسی در سالن ۱۰ این زندان، از فروش وسایل گرمایشی از جمله پتو، بخاری و هیتر برقی  به آنان جلوگیری می کنند.
طی روزهای گذشته تعدادی پتو جهت فروش وارد بند ۴ شد اما به دستور غلامرضا ضیایی رئیس زندان و علی ولی محمدی رئیس داخلی بند از فروش آن به زندانیان سیاسی خودداری شد.
فروش بخاری و هیتر برقی نیز به دستور غلامرضا ضیایی و علی ولی محمدی و نعم الله سادات رسول رئیس حفاظت زندان برای زندانیان سیاسی ممنوع اعلام شده است.
همچنین در پی اعتراض و تحصن زندانیان در هفته های اخیر سه تن از زندانیان سیاسی به نام های ایرج حاتمی، جابر عابدینی و حمزه درویشی به دستور رئیس بند و با موافقت رئیس زندان به بند زندانیان عادی منتقل شدند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.