تداوم حبس مهدی فراحی شاندیز در سلول انفرادی

47
مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی، در زندان گوهردشت کرج روز ۱۵ دی‌ ۱۳۹۶، به سلول انفرادی این زندان منتقل شد و با وجود گذشت حدود یک‌ماه از انتقال این زندانی کماکان در انفرادی بسر می‌برد.
مهدی فراحی شاندیز به دستور قاضی دادگاه کرج به نام شهروی به سلول انفرادی زندان گوهردشت کرج منتقل شده است، همچنین این قاضی دستور داده است تا از تماس تلفنی و ملاقات های این زندانی تا اطلاع ثانوی جلوگیری شود.
علت انتقال این فعال سیاسی به سلول شعار بر علیه سران مقامات جمهوری اسلامی عنوان شده است.
از زمان انتقال این زندانی به سلول انفرادی علی‌رغم پیگیری های مکرر نزدیکان وی تاکنون هیچگونه نتیجه‌ای حاصل نشده است.
قاضی مقیسه نیز به نزدیکان این زندانی گفته است «مهدی را از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل نمی کنند.»
مهدی فراحی شاندیز تا کنون سه بار به اتهام توهین به رهبری در دادگاه های مختلف محاکمه شده و جمعا به نه سال حبس محکوم شده است.
در آخرین مورد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، با ابلاغ حکمی به تاریخ صدور پنجم خرداد ماه ۱۳۹۴ به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم عمومی به ۳ سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که تشکیل جلسه دادرسی به اطلاع وی نرسیده بود و حکم نیز به زندانی یا وکیل ابلاغ نشده و مستقیما در برگه صورت وضعیت زندانی قید شده بود.
این زندانی بهمن ماه سال ۱۳۹۳ نیز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام توهین به رهبری به ۳ سال حبس محکوم شد و پیش‌تر نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به همین اتهام از سوی قاضی مقیسه به ۳ سال حبس محکوم شده بود.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.