علیرضا رحیمی – آمار کل بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه ۴۹۷۲ نفر بود

49

علیرضا رحیمی نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی در رابطه با بازدید از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری در ایران طی یادداشتی به نقل از اصغر جهانگیر، رئیس جنایتکار سازمان زندانها نوشت: «آمار کل زندانیان حوادث دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده که ۹۴/۷۳ درصد آن مرد و ۵/۲۷ درصد زن بوده اند. ۵۰ درصد افراد بازداشتی بین ۱۹ تا ۲۵ سال و ۲۷ درصد بین ۲۵ تا ۳۲ سال بوده اند. علاوه بر این تعداد ۵۵نفر نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند.» (خبرگزاری ایلنا- ۱۳بهمن۱۳۹۶)

این اظهارات در حالی است که براساس منابع شورای ملی مقاومت آمار بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دستکم ۸۰۰۰تن عنوان شده است.

این بازداشت شدگان در شرایط نامناسبت و تحت شکنجه قرار دارند. بیش از ۱۴تن از آنان تحت شکنجه جان خود را از دست دادند.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.