اعدام محبوبه مفیدی زن ۱۷ساله در زندان نوشهر

134
روز سه شنبه ۱۰بهمن۱۳۹۶، یک زن جوان در زندان نوشهر اعدام شد. هویت این زن محبوبه مفیدی ۲۱ ساله عنوان شده است.
وی در هنگام ارتکاب جرم انتصابی ۱۷سال داشته و در دادگاه به اعدام محکوم شد.
اعدام محبوبه مفیدی طی یک ماه گذشته به عنوان سومین کودکی که زیر۱۸ سال مرتکب جرم شده است،  به ثبت می‌رسد. پیش‌تر خبر اعدام علی کاظمی و امیرحسین پورجعفر که به ترتیب در سن ۱۵ و ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بودند از سوی این نهاد منتشر شده بود.

علیرغم اینکه حکومت ایران در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن متعهد به «قائل‌ شدن‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ نقض‌ قانون‌ کیفری‌ به‌ نحوی‌ که‌ زیر این‌ سن‌، کودک فاقد مسئولیت‌ کیفری‌ باشد» شده است.

ولی در سال ۲۰۱۳ با افزودن متممی به قوانین جزایی، این امکان را فراهم کرد که محاکمه مجدد برای متهمان نوجوان محکوم به مرگ میسر شود.

تهران در سال ۲۰۱۶ به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اطمینان داد که این متمم‌ به شکل نظام‌مند برای تمام نوجوانان حاضر در ردیف اعدام اعمال شود. اما در سال ۲۰۱۷به کرات این متمم نقض شده است.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.