تصویری از شکنجه گاه تهران بزرگ از زبان سهیل عربی زندانی سیاسی در هشتمین روز اعتصاب غذا + فایل صوتی

70
سهیل عربی زندانی سیاسی، در هشتمین روز اعتصاب غذا خود طی پیام صوتی مشاهدات خود طی ۴۸ ساعت، از وضعیت زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ می گوید.
سهیل عربی ضمن اشاره به بازدیدهای نمایشی مقامات حکومتی می گوید: «از شکنجه گاه زندان بزرگ دیدن کنید. از اینجا بازدید کنید عمق فاجعه اینجاست. شکنجه گران زندانی را مجبور می کنند که پس از شکنجه بنویسند هیچ شکایتی از ماموران محترم بازپرسی نداریم و خیلی هم ممنون هستم و تشکر می کنم از کتکی که خوردم و مشمول رافت اسلامی شدم.»

لازم به ذکر است که مسئولین زندان تهران بزرگ به شیوه های گوناگون زندانیان این زندان را تحت فشار قرار می دهند.
به نحوی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۰-۱۱ بهمن در هر نوبت حدود ۶۰-۷۰ زندانی را برای انتقال به دادگاه فرا خواندند. این زندانیان از ساعت ۰۶۳۰ الی ۱۱۰۰ظهر در یک دخمه «گاودونی» نگهداری شدند تا مسأله ترابری را حل کنند اما در نهایت همه زندانیان پس از سه الی چهار ساعت معطلی در دخمه به بندهایشان بازگشتند.
همچنین با قطعی آب و وضعیت سطح بهداشت زندان و بندهای مختلف این زندان باعث مشکلات بهداشتی جدی و تشدید بیماری های خاص گوارشی برای زندانیان می شوند و مسئولین زندان نیز نسبت به این اعمال پاسخگو نیستند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Video / Embed

Comments are closed.