تهدید و فشار بر روی خانواده زندانی سیاسی ماهر کعبی

39
در پی درخواست پدر زندانی سیاسی ماهر کعبی روز پنجشنبه ۵بهمن۱۳۹۶، از دادگاه شهرستان شوش مبنی بر اعطای مرخصی برای فرزندش، دادگاه ضمن خودداری از پذیرش این درخواست وی را به وزارت اطلاعات احاله داده است. دو روز پس از تحویل این درخواست به وزارت اطلاعات، در یک تماس تلفنی از سوی وزارت شهرستان شوش این خانواده را تهدید کردند و گفته اند که هرگز نباید چنین درخواست هایی بكنند.

وزارت اطلاعات شهرستان شوش در تماس تلفنی که روز ۷بهمن ۱۳۹۶، به دنبال درخواست خانواده زندانی سیاسی ماهر کعبی با این خانواده داشته اند گفته اند: اصلا نباید دنبال چنین درخواست هایی باشید مگر قرار است فرزندتان را به هتل بفرستیم؟

تهدیدات وزارت اطلاعات در حالی است که زندانی سیاسی ماهر کعبی در تبعید و دور افتاده ترین زندان از زادگاه خود، در بند یک زندان مرکزی اردبیل به شدت ایزوله و با حداقل امکانات محبوس است.

دانشجوی زندانی سیاسی ماهر کعبی؛ فرزند رحیم متولد ۷ آذر ۱۳۷۱ در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰، هنگامی که ۱۹سال بیشتر نداشت  در شوش خوزستان دستگیر و مدت سه ماه در سلولهای انفرادی اطلاعات زیر بازجویی بوده است.

وی به اتهام اقدام علیه امنیت، عضویت در گروه های مخالف اهواز و ارسال اخبار، به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است. بنا به گفته نزدیکان این زندانی؛ وی به هیچ گروهی وابسته نبوده است.

ماهر کعبی در زمان بازداشتش در اطلاعات تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته و حتی دندانهایش ریخت. اکثر اتهاماتی که در پرونده وی موجود است؛ با فشار و شکنجه بر وی تحمیل شده است.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.