انتقال زندانی سیاسی سهیل عربی درپنجمین روز اعتصاب غذایش به مکان نامعلوم

29
زندانی سیاسی سهیل عربی که پنجمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر میگذاشت توسط ماموران امنیتی زندان اوین روز دوشنبه ۹بهمن به مکان نامعلومی منتقل شد.
مسئولان زندان پس از مراجعه به بند هفت سهیل عربی را تهدید کرده اند که اگر با آرامش حاضر به رفتن نشود نیروهای گارد وارد عمل می شوند.
همچنین از او خواسته اند که دست از اعتصاب غذایش بردارد اما این زندانی سیاسی گفته است تا زمانی که با آتنا دائمی و گلرخ ایرایی صحبت نکند و خیالش راحت نشود دست از اعتصاب غذا برنخواهد داشت.

لازم به ذکر است سهیل عربی زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به ضرب و شتم و تبعید زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین از روز ۴بهمن۱۳۹۶، همزمان با تبعید آنان اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

وی طی چندین پیام صوتی بر تداوم اعتصاب غذای خود تا بازگرداندن آتنا دائمی و گلرخ ایرایی تاکید کرده بود.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.