بازداشت دستکم ۱۴تن از شهروندان کرد در اشنویه

38

روز جمعه ۶بهمن۱۳۹۶، نیروهای امنیتی همزمان به سه روستا به نام های نزریوی، بیمضرتی و خورشت واقعه در شهرستان اشنویه یورش برده و دستکم ۱۴تن از شهروندان کرد را بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی روز جمعه ۶ بهمن به روستای بیمضرتی واقعه در شهرستان اشنویه یورش برده و محمد امین فضلی ۵۰ساله و محمد فرزاد را بازداشت کردند.
همچنین به روستای رش گوند یورش برده و دو شهروند به نام های منصور قادر زاده و محمد سوره را پس از توقف خودروهایشان بازداشت کردند.
در روستای نرزیوه هم ۷ شهروند کرد به نامه ای جمال نوبخت، عثمان نوبخت، عمر نوبخت، کمال نوبخت، ابوبکر نوبخت، فتاح علیکرد و مامند علیکرد را بازداشت کردند.
همچنین یک شهروند در شهر اشنویه به نام رزگار امینی بازداشت شد.
اتهام تمام بازداشت شدگان همکاری با گروه های مخالف کردی عنوان شده است.

لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی از ساعت ۶ صبح و با ۵ خودرو پر از مامور روستاهای مذکور را محاصرە و اقدام بەبازداشت این افراد کردەاند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.