انتقال بازداشت شدگان گلپایگان به زندان دستگرد اصفهان

54

نیروهای امنیتی روز شنبه ۳۰ دی۱۳۹۶، به منزل چند شهروند در گلپایگان یورش برده و ۹ تن را بازداشت کردند.

محمد نیکبخت، فضل الله نیکبخت، هادی نیکبخت همراه ۶تن دیگر از جوانان بازداشت شدند.

پس از چند روز بی خبری از وضعیت بازداشت شدگان گلپایگان، صبح روز ۵بهمن۱۳۹۶، محمد نیکبخت در تماس با خانواده اعلام کرد در زندان دستگرد اصفهان محبوس هستند.

همان روز، خانواده های بازداشت شدگان گلپایگان در مقابل زندان دستگرد اصفهان اقدام به تجمع و اعتراض کردند. آنها خواهان گرفتن خبر از وضعیت سلامت افراد خانواده و آزادی آنها بودند.

سرانجام پس از مراجعات و تجمع خانواده های بازداشت شدگان مسئولین اطلاعات اعلام کردند ۹ بازداشت شده این شهر هم اکنون در زندان دستگرد اصفهان محبوس تحت بازجویی قرار دارند و امکان ملاقات ندارند.

اتهام این بازداشت شدگان شرکت در تجمع اعتراضی در گلپایگان در روزهای گذشته می باشد.

اسامی ۶ تن از دستگیرشدگان  عبارتست از:

محمد نیکبخت

هادی نیکبخت

فضل الله نیکبخت

احمدیاوری

ابوالفضل ابوالحسنی

حسین فیاضی

رسول یاوری

گزارش های رسیده حاکی از شکنجه حسین فیاضی در زندان می باشد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.