اعلام اعتصاب غذا زندانی سیاسی سهیل عربی در اعتراض به ضرب و شتم و انتقال آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان قرچک

36

سهیل عربى زندانى سیاسى محبوس در زندان اوین که در اعتراض به ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایى و آتنا دائمى با ارسال پیام صوتی از روز ۵بهمن۱۳۹۶، اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی اعلام نموده است که تا بازگشت این دو زندانی به زندان اوین به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.

 متن پیام صوتی سهیل عربی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین:

دو تن از یارانمان را که جرم شان انسان دوستی و دفاع از مردم شان است  با ضرب و شتم به شکنجه گاه قرچک ورامین انتقال دادند.

آن گاه که گفتم کمترین کار و قدر دانی از انسان هایی که از خود گذشتند تا جامعه شان را نجات دهند و کنون محبوسند، شکستن درب های زندان است. بسیاری مرا مورد تمسخر قرارم دادند و دیوانه خطابم کردند.

اما روی سخن این دیوانه با شما جماعت عاقل که خردمندی را در بی تفاوتی و سکوت در مقابل جنایت کاران میدانید این است:

برای آتنا و گلرخ ها چه میکنید؟

یک طوفان توییتری و چند روز هیاهو در اینترنت و چند عجب و ای وای و سپس فراموشی…

من برای انسانهایی که از خود گذشتن تا مارا بیدار کنند جانم را میدهم

دردا که کنون در زندانم و راهی جز اعتصاب غذا برای اعتراض به شکنجه گران و جلادان ندارم و تا زمانی که یارانم را از آن شکنجه گاه رها نکنند به اعتصاب خود پایان نخواهم داد.

تنها یک بار زندگی میکنیم و هیچ تهدید و شکنجه ای نباید ما را از خوب زیستن به هرسانند.

با خشم و جدل زیستم و به هنگامی که قاضیان اثبات آن را که در عدالت ایشان شائبه ای اشتباه نیست انسانیت را محکوم می کردند و امیران نمایش قدرت را شمشیر بر گردن محکوم میزند محتضر را سر بر زانوی خویش نهادم

و من ایستاده ام با دستهایی بسته . تا آزادی آرش، مجید ، گلرخ و تمام یارانمان و به امید بیدار شدن یاران مدعی

سهیل عربی- زندان اوین

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.