بیش از ۷۰تن از زندانیان زندان مرکزی بوکان دچار مسمومیت شدید شدند

27

شامگاه ۳بهمن ۱۳۹۶، بیش از ۷۰تن از زندانیان زندان بوکان دچار گاز گرفتگی و مسمومیت شدید شدند.

این گازگرفتگی به دلیل فرسودگی و خرابی بخاری های زندان بوده است .

مسئولین زندان علیرغم مسمویت شدید زندانیان را پس از یک مداوای سرپایی و مختصر به بند بازگردانده اند.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.