تبعید آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانیان سیاسی همراه با ضرب وشتم به زندان قرچک ورامین

67

روز چهارشنبه ۴بهمن۱۳۹۶، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانیان سیاسی محبوس در بند نسوان اوین، با ضرب و شتم شدید به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به دلیل خودداری از حضور در دادسرای در رابطه با پرونده جدیدی که علیه آنان باز شده بود روز چهارشنبه ۴بهمن۱۳۹۶، توسط گارد زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

آتنا دائمی زندانی سیاسی و فعال حقوق کودکان ۲۹ساله به اتهام تبانی و تبلیغ علیه رژیم و توهین به ولایت فقیه به ۷ سال حبس محکوم شده است. ۶آذر۱۳۹۵، بدون دریافت احضاریه در منزل پدری بازداشت و در اجرای احکام اوین اعمال ماده ۱۳۴ و حکم نهایی ۵ سال حبس به صورت شفاهی به وی اعلام شد، اما هنوز در پرینت زندان ثبت نشده است.وی از ۱۹فروردین در اعتراض به صدور حکم جدید علیه خود و دو خواهرش دست به اعتصاب غذا زد. که نهایتا پس از ۵۴روز با دیدن حکم تبرئه خواهرانش به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

گلرخ ابراهیمی ایرایی مدافع حقوق بشر ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.