شکایت نامه خانواده آتنا دائمی زندانی سیاسی به دنبال ضرب و شتم و تبعید فرزندانشان

46

خانواده آتنا دائمی به دنبال اخبار ضرب و شتم و تبعید آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی روز پنجشنبه ۵بهمن، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت و سرنوشت دخترشان شکایت نامه ای را خطاب به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشتند و از وی خواستند که نه تنها به خاطر مسئولیتش بلکه به عنوان یک زن و یک مادر برای نجات جان و آزادی آتنا اقدام موثری را انجام دهد.
لازم به یاد آوری است آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانیان سیاسی روز چهارشنبه۴بهمن۱۳۹۶، ۵مامور مرد و دو مامور زن که جهت انتقال آنان به دادسرا وارد اتاق شان شده بودند، در حالی که با مقاومت و مخالفت این دو زندانی روبه رو می شوند ۵مامور مرد به آنان یورش برده و آنان را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار میدهند و سپس به بند الف سپاه منتقل کرده و شبانه ۴مامور لباس شخصی آنان را از زندان اوین به زندان قرچک منتقل کرده اند.

متن کامل شکایتنامه خانواده دائمی به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران:

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران
با سلام
خانم عاصمه جهانگیر از شما خواهش میکنیم نه فقط به خاطر مسئولیت سنگین شما در گزارشگر ویژه حقوق بشر بودن، بلکه به عنوان یک زن و یک مادر و به حکم انسانیت صدای ما حسین دائمی و معصومه نعمتی پدر و مادری باشید که روز را با خبر ضرب و شتم شدید دختر در بندشان آغاز کرده اند.
جان فرزندمان در خطر است
در تاریخ ۵ بهمن آتنا دائمی و هم بندش گلرخ ابراهیمی ایرایی با ضرب و شتم شدید به بند قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند بدون اینکه به وکیل وی اطلاع دهند و بدون رعایت هر گونه موازین حقوقی و انسانی و بدون اینکه اجازه همراه داشتن وسایل شخصیشان را داشته باشند

این در شرایطی است که بهترین سالهای جوانی آتنا را به جرم دفاع از حقوق کودک و پای فشردن بر حقوق انسانی زنان و دفاع از انسانیت و مخالفت با اعدام در زندان در طی احکام سنگین به تباهی کشانده اند اما برای سیستم قضایی حکومت ایران این تاوان کافی نیست و در تمام روزهای زندان تلاش کرده اند که آتنا و خانواده ی ما روی ارامش را نبینند

مدتیست که با طرح شکواییه های به ظاهر خصوصی و پرونده سازی های عجیب و غریب، فشار روانی برای آتنا ایجاد کرده اند

و در ادامه این روند امروز آتنا دائمی و هم بندیش‌ گلرخ ابراهیمی ایرایی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و به زندان قرچک ورامین منتقل کرده اند.

با توجه به وجود شرایط ناامن و شکنجه های جسمی و روانی از جمله شرایطی که آتنا برای لغو احکام صادره برای خواهرانش به ناچار اقدام به اعتصاب غذای ۵۴ روز کرد و در طی اعتصاب غذا کیسه صفرای خود را از دست داد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حال حاضر نیز شرایط جسمی مناسبی ندارد باعث شده ما نگران جان دخترمان باشیم. بدینوسیله از شما میخواهیم که برای آزادی آتنا تلاش کنید.
حق آتنا ماندن در زندان نیست.
کمک کنید دخترمان ازاد شود.

۵ بهمن ماه ۱۳۹۶
خانواده دائمی

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.