پرونده سازی جدید علیه گلرخ ایرایی و آتنا دائمی زندانیان سیاسی بند نسوان اوین

96

تعدادی از زندانیان اصلاح طلب و امنیتی بند نسوان اوین جهت اعمال فشار بر زندانیان سیاسی با مسئولان زندان همکاری کرده و پرونده سازی جدیدی را برای گلرخ ایرایی و آتنا دائمی کرده اند.
طی روزهای ۲۰ و ۲۴دی ۱۳۹۶، مسئولان زندان به طور شفاهی گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به شعبه چهار دادسرای اوین احضار کردند اما این دو فعال حقوق بشری به دلیل عدم دریافت احضاریه کتبی از مراجعه به دادسرا خودداری کردند.
یکی از زندانیان خارج که توسط زندانیان اصلاح طلب بند نسوان به اتهام زنی علیه گلرخ ایرایی و آتنا دائمی تشویق شده بود شکایتی را با این اتهام که این دو زندانی وی را به مرگ تهدید کرده اند به دادسرای زندان ارائه کرده است. شعبه چهارم دادسرای اوین این دو زندانی را جهت رسیدگی به این شکایت احضار کرد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.