زندانی سیاسی کرد رامین حسین پناهی در اولین دادگاه به «بغی» متهم شد

13

روز ۲۵دی ۱۳۹۶، اولین جلسه دادرسی اتهامات زندانی سیاسی رامین حسین پناهی در دادگاه سنندج برگزار شد.
وکیل این زندانی حسین احمدی نیاز نیز در این دادگاه همراه با خانواده رامین شرکت کرده است. وی در رابطه با اتهام رامین توضیحاتی را ارائه کرده است.
حسین احمدی نیاز توضیح دادند «در این دادگاه زندانی سیاسی کرد رامین حسین پناهی به بغی متهم شد. بغی در قانون جدید مجازات اسلامی به کسی تعلق می گیرد که نسبت به حکومت یا حاکم معترض باشد و با محاربه متفاوت است. این چنین اتهامی بیشتر در زمینه جرائم سیاسی می باشد.»

رامین حسین پناهی در ۱تیرماه۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در حالی که مجروح بود همراه با تعداد دیگری از اقوام خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پس از گذشت ۱۳۰ روز با پیگری و درخواست مکرر خانواده وی و بویژه اعلام خودکشی مادر این زندانی سیاسی، اطلاعات سنندج اجازه ملاقات این خانواده با فرزندشان را صادر کرد.
زندانی سیاسی کرد رامین حسین پناهی پس از ۲۰۰ روز، سه شنبه ۱۹دی۱۳۹۶، از بازداشتگاه سپاه به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.