ممانعت از اعزام زندانی سیاسی کرد به بیمارستان جهت درمان

18

زندانی سیاسی کرد محمد نظری محبوس در زندان مرکزی ارومیه چهارشنبه شب۲۱دی به دلیل وخامت خالش به بهداری زندان منتقل گردید و پس از چند ساعت مجددا به داخل بند باز گردانده شد.

این زندانی سیاسی به سنگ کیسه صفرا مبتلاست و نیاز به عمل جراحی سریع دارد اما مسئولان زندان ارومیه هیچ اعتنایی به وضعیت جسمی نامناسب و وخیم این زندان نکرده و از درمان و عمل جراحی وی ممانعت به عمل  می آورند.

این زندانی ۳ آذر ۱۳۹۶، در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی اقدام به اعتصاب غذا کرده که پس از قول مساعد مسئولین زندان مبنی بر اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان و انجام عمل جراحی به اعتصاب غذای خود به طور موقت پایان داد.

محمد نظری زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد، ۲۴ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است وی از ۸ خرداد ۱۳۷۳ به اتهام عضویت در گروه های مخالف کردی توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد.

وی در دوران ۲۴ سال حبس خود از حقوق پایه یک زندانی منجمله مرخصی، خدمات پزشکی و … محروم بوده است.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.