بازگشایی مجدد زندان کارون اهواز همزمان با تداوم تظاهرات سراسری ایران

25

مقامات امنیتی ایران زندان کارون اهواز را به دلیل جمعیت بالای بازداشت شدگان تظاهرات سراسری ایران مجدد بازگشایی کردند. تمام اتاق های آن از بازداشت شدگان پر شده است.
این زندان در سال ۱۳۹۴ به دلیل باقت فرسوده زندان و قرار داشتن آن در محیط شهری تعطیل شده بود.
طی روزهای اخیر شهروندان اطراف آن از تردد دهها خودرو حامل بازداشت شدگان به این زندان خبر دادند.
تعداد بازداشت شهر اهواز در تظاهرات براساس آمار دفتر دادگاه اهواز ۳۸۰ نفر عنوان شده است. این بازداشت شدگان در زندان های سپیدار و شیبان تقسیم شده اند و پرونده های آنان به دو شعبه ۱۲ و ۱۸ این دادگاه ارجاع داده شده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.