حمله گارد زندان به زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت گوهر دشت

17

ماموران زندان گوهردشت شنبه ۱۶دی، به سالن ۲۱ بند ۷ این زندان که مربوط به زندانیان سیاسی اهل سنت می باشد، یورش برده و ضمن شکشتن و تخریب برخی از وسایل زندانیان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
طی این یورش برخی از زندانیان از ناحیه سر و دست و پا مصدوم شده اند.
مسئول زندان با تحریک کردن زندانیان داعشی اقدام به تکفیر و ضرب و شتم زندانیان سیاسی اهل سنت کرده است.
لازم به یاد آوری است که مسئولان زندان از مدتها پیش زندانیان داعشی را به سالن ۲۱ بند۷ که محل زندانیان سیاسی اهل سنت می باشد، منتقل کرده است.
زندانیان سیاسی اهل سنت بارها به این موضوع اعتراض کرده و خواهان جدا کردن این زندانیان از این بند و انتقالشان به بندهای دیگر شده اند. اما این موضوع با بی اعتنایی مسئولین زندان مواجه بوده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.