شمار بازداشت شدگان تظاهرات سراسری ایران به دستکم ۴۰۰۰ بالغ گردید

49

با گذشت ۹روز از تظاهرات سراسری مردم ایران، حکومت ایران علیرغم تمام محکومیت های بین الملل روزهای اخیر نسبت به سرکوب تظاهرات مردمی به تدابیر امنیتی و سرکوب گرانه اش ادامه میدهد. طی این ۹ روز شمار بازداشت شدگان به دستکم ۴۰۰۰ تن رسیده است.
به دنبال تظاهرات سراسری مردم ایران در شهرهای مختلف ایران، نیروهای امنیتی حدود ۱۲۰۰نفر را در شهرهای اهواز و حومه آن و ۴۵ نفر را در رشت بازداشت کردند.
علت بازداشت این شهروندان شرکت در تظاهرات ۱۱ دی ماه است. دو روز پس از تظاهرات مردم، روز ۱۳ دی ماه؛ مامورین امنیتی به مردم شهر شادگان و روستاهای تابعه آن یورش برده وشمار بسیاری از شهروندان را بازداشت کرده اند.
اکثر بازداشت شدگان به بازداشتگاه اداره اطلاعات نزدیک فرمانداری شادگان منتقل و سپس به زندان شیبان (مجتمع حرفه آموزی اهواز) منتقل شدند.
همچنین گزارشهای دیگری حاکی از بازداشت صدها تن دیگر در شهرهای اهواز؛ حمیدیه؛ آبادان؛ خفاجیه؛ ماهشهر؛ مسجدسلیمان و دزفول و ۲۰۰ تن در شوشتر می باشد.
اداره اطلاعات اهواز همچنین اقدام به احضار دهها تن از فعالین سیاسی که پیش از این سابقه دستگیری و زندان داشتند؛ کرده است.

اسامی برخی از بازداشت شدگان این شهرها احراز شده است:

 • بازداشت شدگان شهر شادگان:
  ۱- عارف نواصری ۲۹ساله
  ۲- يوسف نواصری ۲۴ساله
  ۳- عادل نواصريی ۲۶ساله
  ۴- يعقوب ال ناصر ۲۱ساله
  ۵- رمضان ال ناصر
  ۶- هشام ال ناصر ۱۶ساله
  ۷- علي ال ناصر ۵۱ساله
  ۸- خلف البوغبيش ۲۷ساله
  ۹- مرتضی رامی ۲۴ساله
  ۱۰- أمير البوغبيش ۲۳ساله
  ۱۱- محسن البوغبيش ۲۹ساله
  ۱۲- صادق عساكره البالغ ۲۷ساله
  ۱۳- سعد عساكره ۲۵ساله
  ۱۴- حسن عساكره ۲۳ ساله
  ۱۵- وليد بريهی ۲۰ ساله
  ۱۶- خالد البوغبيش ۳۱ساله
  ۱۷- اميد البوغبيش ۲۵ساله
  ۱۸- مرتضى البوغبيش ۲۷ساله
  ۱۹- عبدالحسين البوغبيش
  ۲۰- يعقوب شيخانی ۲۷ساله
  ۲۱- شايع شيخاني ۲۴ساله
  ۲۲- يوسف شيخانى ۳۱ساله
  ۲۳- محمد خياطی ۳۰ساله
  ۲۴- سامي مطرودي ۲۶ساله
  ۲۵- سيد عباس أوشال
  ۲۶-حامد شيخانیي
  ۲۷-علی اكبر عساكره
  ۲۸-مجيد عساكره
 • بازداشت شدگان شهر اهواز
  ۱-علی باوی(عگبی)
  ۲-محمود حريزاوی
  ۳-علی نيسی
  ۴-حميد نيسی
  ۵-علی شرفي ۱۷ساله
  ۶-عماد دمنی ۱۷ساله
  ۷-سجاد ديلمی
  ۸-هادی شموسی ۲۳ساله
  ۹-محمد شموسی ۲۷ساله
 • بازداشت شدگان شهر حميديه
  ۱-شاعر عباس ساعدی
  ۲-سالم عطشانی
  ۳-اسماعيل عبيداوی
  ۴-سلمان عبيات
  ۵-مهندس علی غانم
 • بازداشت شدگان شهر خفاجيه
  ۱-صلاح مزرعه از اهالی منطقه ابوحميظه
  ۲-نبي مزرعه از اهالی منطقه ابوحميظه
  ۳-فلاح مزرعه از اهالی منطقه ابوحميظه
 • بازداشت شدگان در شوشتر
  ۱- محمود دلشب
  ۲- مجیدشیخ مراد
  ۳- رضامنجزی
  ۴- ناصرحمزه
 • روز جمعه۱۵دیماه۹۶ ماموران، بدون ارائه حکم منزل آیدین محسن نژاد، دانشجوی دانشگاه هنر تبریز و مدیرمسئول نشریه دانشجویی جامعه را در شهر خوی تفتیش و وسایل شخصی او را ضبط کردند.با عدم حضور این دانشجو در خانه ماموران پدر وی را بازداشت کرده و خانواده‌اش را تهدید کرده اند تا زمانی که او خود را معرفی نکند پدرش در بازداشت خواهد بود.
 • روز چهارشنبه ۱۳ دی،  نیروهای امنیتی در تظاهرات سراسری مردم رشت در چهار راه گلسار ضمن ضرب و شتم تظاهرکنندگان دستکم ۴۵نفر را دستگیر کردند. که این آمار  ۲۰ زن و ۲۵ مرد را شامل می شود. نیروهای امنیتی ضمن دستگیر کردن یک دختر نوجوان او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.