شمار کشته شدگان تظاهرات سراسری در ایران طی هشت روز دستکم به ۴۵تن رسید

28

تظاهرات سراسری در ایران که از روز پنجشنبه ۷دی۱۳۹۶، از استان مشهد شروع شد به رغم تدابیر امینتی و سرکوب گسترده به تدریج ۱۲۰شهر ایران را در برگرفت. نیروهای امنیتی جهت سرکوب تظاهرات و متفرق کردند تظاهر کنندگان از سلاح گرم استفاده کرده و بسیاری از تظاهر کنندگان را هدف شلیک مستقیم خود قرار داده اند. شمار کشته شدگان تظاهرات سراسری در ایران تاکنون به دستکم ۴۵تن بالغ گردیده است.

آمار کشته شدگان مربوط به استان های مختلف ایران منجمله خوزستان، لرستان، اصفهان، کرمانشاه، همدان، سنندج می باشد.

پیشتر نیز گزارشی در رابطه با آمار کشته شدگان طی روزهای گذشته با ذکر برخی اطلاعات جمع آوری شده ارائه شده بود.

متاسفانه بدلیل اختلال و یا قطع اینترنت و مسدود کردن شبکه های اجتماعی که حکومت ایران جهت جلوگیری از انتشار خبرهای مربوط به تظاهرات سراسری ایجاد کرده از جانباختگان و مجروحین اطلاع کاملی در دست نمی باشد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.