بی اعتنایی حکومت ایران نسبت به بیانیه عفو بین الملل با اعدام امیرحسین پورجعفر همراه با یک زندانی دیگر

66

۲زندانی از جمله یک نوجوان در زندان گوهردشت صبح روز ۱۴دی اعدام شدند.
امیرحسین پورجعفر جوان ۱۸ساله که در زمان بازداشت زیر۱۸سال بود علیرغم بیانیه عفو بین الملل نسبت به توقف اعدام وی به دار آویخته شد.
عفو بین الملل روز ۱۳دی طی بیانیه ای از مقامات ایران خواهان تبدیل مجازات اعدام امیرحسین پورجعفر به تحمل زندان شده بود.
همچنین کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ادامه اعدام نوجوانان در ایران با وجود ممنوعیت آن در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک و عضویت ایران در هر دو کنوانسیون‌ ابراز نارضایی و تاسف شدید کردند.
خبرگزاری فارس و رکنا نیز اعدام امیر حسین پور جعفر رسما اعلام کردند.
همزمان در همین زندان، حکم اعدام زندانی دیگری به نام ابوالفضل قربانی که از بند۱۰ زندان گوهردشت کرج همراه با امیرحسین و محمد کریمی از روز ۱۱دی به سلول انفرادی منتقل شده بودند، نیز اجرا شد. اتهام وی قتل عنوان شده است.
محمد کریمی موفق شد تا یک ماه دیگر از شاکیان خود مهلت بگیرد و به بند بازگردد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.